אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "פאראייניגטע קעניגרייך"

Add ISBN to existing cite book
(insert missing <references/>)
(Add ISBN to existing cite book)
[[בילד:London night.jpg|thumb|די [[סיטי אף לאנדאן]] איז א הויפט געשעפט און האנדל צענטער און דער קאמאנדע צענטער פון גלאבאלן [[פינאנץ]].<ref>{{cite web |last=Z/Yen Limited |title=The Competitive Position of London as a Global Financial Centre |publisher=CityOfLondon.gov.uk |date=November 2005 |url=http://www.cityoflondon.gov.uk/NR/rdonlyres/131B4294-698B-4FAF-9758-080CCE86A36C/0/BC_RS_compposition_FR.pdf |format=PDF |accessdate=2006-09-17}}</ref>]]
 
[[לאנדאן]] איז א הויפט צענטער פון אינטערנאציאנלן געשעפט און האנדל און איז דער פירער פון די דריי קאמאנדע צענטערס פון דער [[גלאבאלע עקאנאמיע|גלאבאלער עקאנאמיע]] (צוזאמען מיט [[ניו יארק]] און [[טאקיא]]).<ref>{{cite book|id=ISBN 0-691-07063-6|author=[[Saskia Sassen|Sassen, Saskia]]|title=The Global City: New York, London, Tokyo|year=2001|publisher=Princeton University Press|edition=2nd edition}}</ref> שוין העכער פון פינף און צוואנציג יאר, האט די בריטישע עקאנאמיע זיך געפירט לויט די פרינציפן פון ליבעראליזאציע, דער [[פרייער מארק]], און נידעריגע שטייערן און רעגולירן. גערעכנט לויט די קורסן האט דאס פאראייניגטע קעניגרייך די פינפטע גרעסטע עקאנאמיע אין דער וועלט,<ref>{{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/dbcoutm.cfm?SD=2005&ED=2005&R1=1&R2=1&CS=3&SS=2&OS=C&DD=0&OUT=1&C=512-941-914-446-612-666-614-672-311-946-213-137-911-962-193-674-122-676-912-548-313-556-419-678-513-181-316-682-913-684-124-273-339-921-638-948-514-686-218-688-963-518-616-728-223-558-516-138-918-353-748-196-618-278-522-692-622-694-156-142-624-449-626-564-628-283-228-853-924-288-233-293-632-566-636-964-634-182-238-453-662-968-960-922-423-714-935-862-128-716-611-456-321-722-243-965-248-718-469-724-253-576-642-936-643-961-939-813-644-199-819-184-172-524-132-361-646-362-648-364-915-732-134-366-652-734-174-144-328-146-258-463-656-528-654-923-336-738-263-578-268-537-532-742-944-866-176-369-534-744-536-186-429-925-178-746-436-926-136-466-343-112-158-111-439-298-916-927-664-846-826-299-542-582-443-474-917-754-544-698&S=NGDPD&CMP=0&x=31&y=8 |title=Report for Selected Countries and Subjects |publisher=International Monetary Fund |date=2005 |accessdate=2006-05-15}}</ref> און די צווייטע גרעסטע אין אייראפע (נאך [[דייטשלאנד]]).
<!--
The British started the [[Industrial Revolution]], and, like most industrialising countries at the time, initially concentrated on heavy industries such as [[shipbuilding]], [[coal mining]], [[steel]] production, and [[textiles]]. The empire created an overseas market for British products, allowing the United Kingdom to dominate international trade in the 19th century. However, as other nations industrialised and surplus labour from [[agriculture]] began to dry up coupled with economic decline after two world wars, the United Kingdom began to lose its economic advantage. As a result, heavy industry declined, by degrees, throughout the 20th century. The British service sector, however, has grown substantially, and now makes up about 73% of GDP.<ref>{{cite web |date=[[2006-04-26]] |url=http://www.statistics.gov.uk/statbase/Product.asp?vlnk=9333 |title=Index of Services (experimental) |publisher=Office for National Statistics |accessdate=2006-05-24}}</ref>
24

רעדאקטירונגען