אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "מוסטער:אויסדערוויילטע ארטיקלען"

** דעריבער האט [[באנוצער:רוני]] דערקלערט צו אים איבערנעמן און ווערן דא סיסאפ צוזאמן מיט דרור און דעני. געבט אפ אייער שטימע. [http://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%B0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D6%BC%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A2:%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%9F#.D7.A8.D7.95.D7.A0.D7.99_.D7.A4.D7.90.D7.A8_.D7.A1.D7.99.D7.A1.D7.90.D7.A4 דא].
** און אויך האט [[באנוצער:זלמן לייב]] ערקלערט אז ער וויל ארויסהעלפן און ווערן א סיסאפ ביטע געבט אפ אייער שטימע. [http://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%B0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D6%BC%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A2:%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%9F#.D7.96.D7.9C.D7.9E.D7.9F_.D7.9C.D7.99.D7.99.D7.91_to_be_sysop דא]
 
** און אויך [[באנוצער:אלזוז]] האט ערקלערט זיין קאנדיטור פאר סיסאפ. געבט אפ אייער שטימע [http://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%B0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D6%BC%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A2:%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%9F#.D7.90.D7.9C.D7.96.D7.95.D7.96_to_be_sysop דא].
 
 
182

רעדאקטירונגען