באַנוצערס בײַשטײַערונגען

3 פעברואר 2006

2 פעברואר 2006

1 פעברואר 2006

31 יאַנואַר 2006

30 יאַנואַר 2006

27 יאַנואַר 2006

26 יאַנואַר 2006

25 יאַנואַר 2006

23 יאַנואַר 2006

20 יאַנואַר 2006

18 יאַנואַר 2006

17 יאַנואַר 2006

50 עלטערע