אָראַל סעקס איז אַ סעקסועלער אַקט װעלכער איז כּולל אַ באַריר צװישן דאָס מױל מיט די געשלעכט גלידער פֿון אַ מאַן אָדער פֿון אַ פֿרױ.

אין די ספֿרי־קודשרעדאַקטירן

אין די ספֿרי־קודש װערט עס גערעכנט װי "ביאה דרך איברים" װאָס װערט ניט גערעכנט װי גילוי עריות. אָבער פֿון דעסטװעגן, דער רמב"ם באַשרײַבט די מעשה װי אַ מיאוסער אַקט.