אנאניזם אויך באקאנט אלץ מעסטורבעיטן אדער זיך אויסרייבן איז די אקט פון מוציא זרע זיין נישט אין א פרוי׳ס פּוסי נאר לבטלה