רבי אלעזר בן משה אַזכַרי (צפת, ה'רצ"ג- ה'ש"ס) איז געווען אין דאס מיטל אלטער (16טער י"ה) א מקובל, א דרשן און א דיכטער האט מחבר געווען אין יאר ה'שמ"ח דעם ספר חרדים וואס איז געדורקט געווארן באלד נאך זיין שטארבן און א פירוש אויף תלמוד ירושלמי מסכת ברכות. אויך האט ער מחבר געווען די דיכטונג "ידיד נפש".

קבר פון רבי אלעזר אזכרי אין צפת

ער איז געוועזן דער תלמיד פון ר' יוסף סאגיס.