אז פרויען מענער סעקסועל באעוולען

אַז פֿרויען מענער סעקסועל באַעוולען איז אַ בוך וואָס איז געשריבן פֿון פֿיליפּ וו. קוק (ענגליש: "Philip W. Cook") מיט טאַמי ל. האָדאָ, דאָקטאָראַט (ענגליש: "Tammy L. Hodo, PhD") (דרוקרעכט 2013). דאָס בוך איז מסביר: סעקסועל באַעוולען, סעקסועלן אָנפֿאַל, סעקסועלע נייטונג, מאנס און לאָקערן אַלץ אָפּגעטאָן פֿון פֿרויען קעגן מענער. לויט מאַלקאָם דזשאָרדזש (ענגליש: "Malcolm George") (אַ מעדיצינישער דאָקטער, חבר, מלוכה־געזעלשאַפֿט פֿון קונסטן, געוועזנער פּראָפֿעסאָר, קווינס מאַרי און וועסטפֿילד אוניווערסיטעט (ענגליש: "Queens Mary and Westfield College")) דער בעל־מחבר האָט גענוצט איבערצײַגעוודיקע ראיות פֿון אַקאַדעמישע פֿאָרשאַרבעטן און אַרומפֿרעגן אָנגעפֿירט פֿון קהלשע ציבורס אין די פֿש״אַ און אַנדערש וווּ, פּערסאָנעלע קרבן־גבית־עדות און מעדיע־באַריכטן אין דעם דאָזיגן בוך.